Muzejs

Sākums » Muzejs

 

Muzeja vēsture.

Dibināts 1966. gadā kā akadēmiķa Pauļa  Lejiņa memoriālais muzejs.

Vadītāja skolotāja Rasma Gailīte.

1992.gadā pārtop par mācību iestādes vēstures muzeju. Vadītājs skolotājs Leons Dravnieks

 

Muzeja pamatuzdevumi:

 • Mācību iestādes vēstures apzināšana. Vēstures liecību saglabāšana un popularizēšana.
 • Atbalsts mācību un audzināšanas darbā.

 

Mācību iestādes muzejā pieejami materiāli par šādām tēmām:

 •  Pauļa Lejiņa dzīve un darbs (P. Lejiņa personīgās lietas, bibliotēka);
 • Kaucmindes Mājturības skola (foto);
 • Cukura ražošana Latvijā;
 • Mācību iestādes  vēsture (foto albumi, mācību materiāli un līdzekļi, atmiņu krājums „Tēvzemes arāju cilts” 1.-5.daļa);
 • Dāvinātie izdevumi:
  1. Marija Ozoliņa-Ķeņģe, Inese Auziņa-Smith. „Kaucmindes Mājturības seminārs un Latvijas Mājturības institūts”. 1989
  2. „Ieskaties. Izzini. Dzīvo. Strādā. Radi. Smaidi.” Rundāles novads fotoattēlos. Izdevējs: Rundāles novada dome,2015
  3. Biruta Eglīte. „Zvēri un cilvēki”. Zvaigzne ABC. 2015
  4. Andris Ludvigs .„No Ģerķēniem līdz Kaucmindei”..2016
  5.  „Atmiņu upe plūst. Rundāliešu stāsti.” Izdevējs: Rundāles novada dome.2018

Audio-vizuālie materiāli:

 • Kino filma par skolas sadzīvi. Saulaines sovhoztehnikuma kinoamatieru pulciņš. 1977.gads.
 • Fragmenti no Valsts kinofotofono dokumentu arhīva. Kinožurnāls Padomju Latvija 1950-tie gadi.
 • PP prezentācija par bijušo sporta skolotāju Jāni Zviedri. Autors: Bauskas Centrālā bibliotēka. 2015.gads
 • PP prezentācija „Personības skolas gaiteņos”. Autors: Skolēnu dome. 2015.gads

Muzeja piedāvājums audzināšanas stundām.

Kurss

Tēma audzināšanas programmā

Muzeja piedāvājums

1.

Manas ģimenes, dzimtas ciltskoks, likteņgaitas

Ievākt ziņas par radiem, kas mācījušies mūsu mācību iestādē.

2.

Mana skola

Iepazīšanās ar skolas vēsturi- muzeja stunda. 2015.g. 105 gadi direktoram K. Ārmanim

3.

Valsts svētki, atceres un piemiņas dienas.

Jautājumi par Lāčplēša dienu,  materiāli nodarbībai par Barikādēm. Skolas represētie audzēkņi. Mūsu skola valsts dibināšanas laikā.

4.

Mana profesija. Karjeras veidošana

Iepazīšanās ar specialitātes vēsturi. Specialitāti simbolizējoša logo veidošana. Tikšanās ar absolventu attiecīgās specialitātes pārstāvi.

Skolas personību galerija.

Attiecīgās specialitātes apgūšanas vēsture mūsu mācību iestādē.

5.

Es un citi. Pozitīvais piemērs, autoritāte, ideāls.

Skolas personības. 2015.g. 105 gadi direktoram Konstantinam Ārmanim.

6.

Es, sabiedrība un valsts.

Patriotisms, pilsoniskā identitāte

Tikšanās ar absolventu. UNESCO Latvijas kultūras mantojuma karte

7.

Grupas un skolas dzīves aktualitātes.

Savu sasniegumu novērtēšana

Grupas dienasgrāmatas veidošana.

8.

ES un NATO

ES karte. UNESCO Latvijas kultūras mantojuma karte

9.

Cilvēks un vide. Kultūrvides veidošana mājās, skolā, tuvākajā apkārtnē.

Mācību iestādes un ciemata kultūrvide. Saulaines parka, Kaucmindes muižas vēsture. UNESCO Latvijas kultūras mantojuma karte.

10.

Mana valsts: Latvijas tēls pasaulē; izcilākie Latvijas pārstāvji kultūrā, mākslā, zinātnē, sportā, ES un NATO; Latvija multikulturāla vide.

UNESCO Latvijas kultūras mantojuma karte. ES karte. Mācību iestādes personību galerija savas jomas ievērojami speciālisti.