Publiskie iepirkumi

Sākums » Publiskie iepirkumi

Iepirkumus lūdzu skatīt šeit >>


Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība izsludina

CENU APTAUJU

PLAISU STĀVOKĻA MONITORINGA VEIKŠANAI NESOŠAJĀS BŪVKONSTRUKCIJĀS

 

Darba uzdevums

 PLAISU STĀVOKĻA MONITORINGA VEIKŠANAI NESOŠAJĀS BŪVKONSTRUKCIJĀS

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības Audzēkņu dienesta viesnīcas ēkai.

 Pasūtītājs: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6,Kandavas novads, Kandava, Reģ. Nr. 90000032081

 

 Informācija par apsekojamām ēkām


 

Saulaines TS Audzēkņu dienesta viesnīcas ēka

Piezīmes
Būves adrese

Saulaine,Rundāles pag., Rundāles novads

 

Būves kadastra apzīmējums:

40760080214003

 

Telpu grupas kopējā platība:

4734,4 m2

 

Ekspluatācijas uzsākšanas gads:

 1970  

Galvenais lietošanas veids:

12110102 Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīca

 

Apsekojamo plaisu skaits:

Vietu skaitu nosaka pie objekta apsekošanas saskaņā ar “Tehnisko apsekošanu”

 

Apsekojamo reižu biežums:

2 reizes mēnesī

 

Apsekošanas kalendārais laika periods:

Plaisu vērošanas laiku nosaka atbildīgais būveksperts saskaņā ar “Tehnisko apsekošanu”

 

     Veikt plaisu monitoringu, lai sekotu līdzi horizontālai vai vertikālai plaisu kustībai,  pielietojot augstas precizitates mērinstrumentus (plaisu linēlu, spraugmēru, teodolītu, jeb citu), ar koordinātu sistēmas precizitāti - 1,0 mm. Pasūtītājs iepazīstina darba veicēju ar “Tehniskās apsekošanas aktu kopmītnes ēkai”, “Būvniecības valsts biroja lēmumiem Nr. 4-2-16/420 08.11.2016.,Nr. 4-2.5-18/165 13.04.2018.materiāliem un kopīgi ar darba veicēja pārstāvi nosaka plaisu mērijumu skaitu un apjomu.

    Plaisu ģeomtriskos parametrus fiksēt plaisu apsekošanas žurnālā un veikt fotofiksāciju, norādot plaisas numuru, izmērus, apsekošanas datumu.

   Veikt pamatu padziļināto izpēti (ar skatrakuma metodi) izstrādāt pamatu stiprināšanas metodiku un plānu.

    Beidzoties apsekošanas periodam, izpildītājs sagatavo atskaiti par plaisu monitoringa rezultātiem un iesniedz Pasūtītājam kā arī pasākumu plānu ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes nodrošināšanai.

 

Darba uzdevumu sastādīja

Kandavas LT Saulaines TS saimniecības vadītājs  J.Ercens

 

Piedāvājumus sūtīt uz e-pastu: janis.ercens@saulaine.lv

līdz 2018.gada 5.novembra plkst. 17:00

 

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem:

līgums par monitoringa veikšanu audzēkņu kopmītnes ēkai tiks slēgts ar SIA "Livland group".