KPFI

Sākums » Projekti » KPFI

Projekts: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkā" (Nr. KPFI-5/29)
Projekta mērķis: īstenojot kompleksus risinājumus gāzu emisiju samazināšanai Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītības iestādes ēkā, samazināt gāzu emisijas apjomu, palielināt energoefektivitātes lietderības koeficentu, kā arī maksimāli samazināt ietekmi uz vidi, samazināt nelietderīgi izmantoto siltumenerģijas apjomu un samazināt nelietderīgi izmantoto finanšu resursu apjomu. Projekta rezultātā CO2 izmeši samazināsies līdz 0,49 kgCO2/Ls un ēku ekspluatācijai nepieciešamā siltumenerģijas apjoms apkurei samazināsies līdz 68,04 kWh/m2.
Projektā plānotās aktivitātes:
·Saulaines Profesionālās vidusskolas izglītības iestādes ēkas norobežojošās konstrukcijas siltināšana (fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, pamatu siltināšana);
·aktu zāles un mācību korpusa jumta siltināšana;
·visu veco koka logu nomaiņa pret jauniem PVC logiem;
·veco koka durvju nomaiņa pret siltumizturīgām durvīm;
·elektronisko termostatisko vārstu uzstādīšana aktu un sporta zāles apkures sistēmas kontūriem.
Projekta īstenošanas uzsākšana: 10.01.2011.
Projekta īstenošanas pabeigšana: līdz 01.12.2011.
Projekta kopējās izmaksas: 303 031,23 LVL
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 250 439,04 LVL
KPFI atbalsta finansējums: 212 873,18 LVL
21.12.2010. izsludināts iepirkums „Saulaines profesionālās vidusskolas ēku renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana" (identifikācijas numurs SPV2010/2-ERAF)
18.04.2011. noslēgts līgums ar SIA „Merks" par Saulaines Profesionālās vidusskolas mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu, tai skaitā tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību;
20.04.2011. Valsts investīciju fondā tiek iesniegts pirmais projekta starpposma pārskats. Periodā no 10.01.-31.03.2011. izlietoti 665,50 Ls.
26.04.2011. Saulaines Profesionālajā vidusskolā notiek pirmā no turpmāk reizi divās nedēļās plānotajām projekta darba sanāksmēm par projekta ietvaros veicamo projektēšanas, energoefektivitātes paaugstināšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības darbu izpildes gaitu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un projektā plānotajam.
10.05.2011. notiek projekta darba sanāksme.
16.05.2011. noslēgts līgums ar SIA "Projektu ekspertu grupa" par projekta informācijas un publicitātes darbu veikšanu;
24.05.2011. notiek projekta darba sanāksme.
28.06.2011. notiek atklātā diskusija par projekta projekta īstenošanu un energoefektivitātes jautājumiem.
28.06.2011. noslēgta vienošanās ar SIA "Būvuzraugi LV" par projekta būvuzraudzību;
28.06.2011. notiek projekta darba sanāksme.
07.06.2011. notiek projekta darba sanāksme.
21.07.2011. notiek projekta darba sanāksme.
14.07.2011. Valsts investīciju fondā tiek iesniegts otrais projekta starpposma pārskats. Periodā no 01.04.-30.06.11. izlietoti 249,00 Ls.
26.07.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Būvnieki pabeiguši aktu zāles un mācību korpusa jumta siltināšanu;
Pabeigta visu veco koka logu nomaiņa ar jauniem PVC logiem;
09.08.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Vecās koka durvis nomainītas pret siltumizturīgām durvīm;
23.08.2011. notiek projekta darba sanāksme.
06.09.2011. notiek projekta darba sanāksme.
Septembrī celtnieki uzsāk darbus pie ieejas fasāžu apdares;
Septembrī arī uzsākti darbi apmales betonēšanai ap ēkas perimetru;
20.09.2011. notiek projekta darba sanāksme.
28.09.2011. notiek atklātā diskusija par projekta projekta īstenošanu un energoefektivitātes jautājumiem.
04.10.2011. notiek projekta darba sanāksme.
18.10.2011. notiek projekta darba sanāksme.
26.10.2011. Vides investīciju fonds veic progresa pārbaudi projekta īstenošanas vietā
01.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
15.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
22.11.2011. notiek projekta darba sanāksme.
29.11.2011. notiek projekta darba sanāksme, projekta nodošana.
29.11.2011. skolas pārstāvis apmeklē Vides investīciju fonda organizēto semināru Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējiem par KPFI finansēto projektu projekta rezultātu monitoringu.
29.11.2011. notiek projekta noslēguma pasākums, kurā sabiedrība tiek informēta par projekta īstenošanu un energoefektivitātes jautājumiem.
30.11.2011. laikrakstā Bauskas Dzīve publikācija par projekta noslēgumu.