ESF

Sākums » Projekti » ESF

 

No 9.līdz 12.oktobrim metodiķe Laila Jirgensone piedalījās kontakseminārā Polijā ,,European Cooperation in the Field of Agriculture, the Enviroment and Ecology'

 

Kontakseminārā piedalījās pārstāvji no 24 valstīm, semināra mērķis bija iepazīties ar Mūžizglītības programmas aktualitātēm 2013.gadā, diskutēt par sadarbības iespējām lauksaimniecības un vides aizsardzības jomā, iepazīties ar Leonardo da Vinci programmas labās prakses piemēriem Polijā.

Darba grupā ar partneriem no Itālijas, Polijas, Anglijas, Īslandes, Somijas tika apspriest partnerības projekts.

 

Apstiprinātais Leonardo da Vinci apakšprogrammas finansējums ir EUR 648,00

 

 

Eiropas Sociālā fonda projekta                                                                                                                                   "Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai"

ietvaros (vienošanās nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001).  Saulaines Profesionālajā vidusskolā tiek realizēta Izglītības programma Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, kurā tiek apgūta profesija- klientu apkalpošanas speciālists.

Decembrī  izglītojamie sekmīgi nokārtoja  kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu. Pašreiz jaunie speciālisti  atrodas kvalifikācijas praksē dažādās iestādēs un martā  nokārtos praktisko daļu, un saņems diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Nodarbinātība  prakšu vietās liecina, ka profesija nodrošina daudzpusīgas darba iespējas, kā arī mācību laikā audzēkņi saņem ESF stipendiju.

Februāra beigās ceram uzsākt viengadīgo arodizglītības programmu Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju pavārs.

 

E