Erasmus+

Sākums » Projekti » Erasmus+

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir apstiprinājusi Saulaines profesionālās vidusskolas iesniegto projekta pieteikumu jaunajāErasmus + programmā Pamatdarbībā Nr.1 (KA 1) profesionālās izglītības jomā Nr. 2014-1-LV01-KA102-000005

Projekta ietvaros2015. gadā Saulaines Profesionālās vidusskolas  19 audzēkņiem būs iespēja  uzlabot un pilnveidot  profesionālās iemaņas tādās valstīs kā Vācija (autotransporta jomā), Spānija

(lauksaimniecībā) un Maltā ( viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi).

Projekta ietvaros pieejamais ES programmas finansējuma apjoms ir40 082,00 eiro.

 

Darbojamies projektā!

 

 Saulaines profesionālās vidusskolas izglītojamie gatavojas doties mācību praksē  Erasmus + programmas projekta ,,Kvalitatīva profesijas apguve Saulaines Profesionālās vidusskolas audzēkņiem’’ (proj.nr. 2014-1-LV01-KA102-000005) ietvaros.

Gada nogalē  tika veikta dalībnieku atlase , balstoties uz iesūtītajiem CV un pārrunu rezultātiem.

No  2.marta līdz 15.martam  Paragon Europe organizācija Maltā prakses vietas nodrošinās 4 ēdināšanas pakalpojumu topošajiem speciālistiem- Jānim Lincevičam, Dainim Timošenko, Dailai Olavai un Adrijai Sovānei-, kā arī 5 viesnīcu pakalpojumu programmas izglītojamajiem-Kristai Tjuhai, Justam Lavrinovičam, Antai Krūzei, Alisei Grandovskai, Agritai Skujai, audzēkņus pavadīs skolotāja Evita Zviedre.

Spānijā prakses vietas tiks nodrošinātas 5  lauksaimniecības programmas audzēkņiem: Niklāvam Ramanam,  Matīsam Sniedzem, Kristapam Balodim, Kristīnei Bajarunei, Endijam Ozolam. Pavadošā persona Sanita Collenkopfa. Uzņemošā organizācija EuroMind Ubedā sniegs zināšanas olīveļļas un kazkopības nozarē.

Pedagoga Dagņa Dārznieka pavadībā Vācijā, Leipcijas apkārtnē, praktiskās apmācības veiks  arī pieci topošie automehāniķi- Jānis Zariņš, Mārtiņš Purgailis, Jānis Purvišķis, Kristaps Freinbergs un Edmunds Zalcmanis. Organizācija Vitalis  ir mūsu  sadarbības partneris jau trešo gadu.

Šobrīd rit sagatavošanas posms - līgumu slēgšana, atbilstoši spējām apmācības programmas precizēšana, intervijas svešvalodā ar dalībniekiem.

Finansējumu ceļa izdevumiem, individuālajam atbalstam, sagatavošanas pasākumiem finansē  Erasmus + programma. Tās ietvaros tiks iegādāts arī darba apģērbs dalībniekiem ar mazākām iespējām. Kopējais projekta finansējums ir 40 082,00 eiro.

Šobrīd izglītojamie kā lielāko ieguvu uzskata iespēju pilnveidot valodu zināšanas, iepazīt citas valsts darba tirgus prasības un savu prasmju pārbaude, jaunu  zināšanu ieguve  apmācības jomā.

 

19 skolas izglītojamie Erasmus + programmas ietvaros jau  ieradušies prakses vietās un gatavi uzsākt darbu - Spānija lauksaimniekus sagaida ar spožu sauli!

 

Sagatavoja : projekta koordinatore Laila Jirgensone, m. t. 20610050

 

Projekts noslēdzies, lai dzīvo projekts!

 

Ir realizēts  Erasmus + programmas projekts ,,Kvalitatīva profesijas apguve Saulaines Profesionālās vidusskolas audzēkņiem’’( proj. nr. 2014-1-LV01-KA102-000005)

Š.g.  02.04. 2015. plkst. 12.20 skolas sarīkojumu zālē visi interesenti-gan audzēkņi, gan pedagogi, gan sabiedrības pārstāvji varēja vērot sagatavotās prezentācijas par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto.

5 izglītojamie, kas veica 60 stundu ilgu praktisko apmācību Vācijā uzņēmumā ,,Die Auto GmbH Schekeuditz’’, rādīja fotogrāfijas un uzsvēra, ka galvenais ieguvums ir zināšanas un prasmes dīzeļmotoru diagnostikā un remontā.

5 izglītojamie, kas pabija Spānijā, Ubedā, uzņēmumā,,Caprinatura’’ daudz zināšanu un prasmju ieguvuši kazkopības jomā, jo bijusi iespēja barot, kopt, vakcinēt kazas, vērot, kā top dažādi produkti-sieri, olīveļļā, saistošas bijušas arī spāņu valodas apguves nodarbības.

9 audzēkņi pabija Maltā, 4 veica praksi ēdināšanas jomā- uzņēmumā ,,Mellieha Bay hotel’’, gatavojot brokastu galdus, izzinot Maltas virtuvi. 5 audzēkņi veica praksi uzņēmumā ,,Preluna Hotel and Spa’’, 2 strādāja viesu apkalpošanā, bet 3 meitenes- saimnieciskajā dienestā. Galvenais ieguvums - darbs lielā uzņēmumā, saziņa-svešvalodā, nostiprināta pārliecība par profesionālajām spējām un izpratne par ES piedāvātajām iespējām un prasībām darba tirgū. Sagatavošanas posmā ir apgūti kursi ,,Darba ar kases aparātu’’ un ,,Pamatkurss vīnzinībās’’

Pavadošās personas Evita Zviedre, Dagnis Dārznieks un Sanita Collenkopfa sniedza  katra audzēkņa prakses vērtējumu, akcentēja izaugsmi.

Dalībnieki kopumā vērtē, ka dalība Erasmus+ projektā devusi iespēju pabūt ārzemēs, labāk izprast citas tautības cilvēkus, kultūras atšķirības, uzlabojusi pārliecību par savām spējām, devusi iespēju skolas programmā iekļauto praksi veikt citā vidē - labāk aprīkotā, atšķirīgā. Projekta ietvaros ir iepazīti katras zemes kultūras objekti, ieražas.

Ceram, ka iespēja veikt praksi ārzemēs un profesionāli pilnveidoties, veicinās labākus rezultātus profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.

Projekta koordinatore Laila Jirgensone,

m.t. 20610050. laila@saulainespv.lv