Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sākums » Projekti » Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta īstenošanas termiņš

2017.gada 2.oktobris – 2020.gada 30.decembris

Finansējums 

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Pedagogs karjeras konsultants Anita Sondare

Tālrunis: 20021050

 E-pasts: anita.sondare@inbox.lv

 

 


Noderīgas interneta vietnes

https://www.prakse.lv
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - https://www.niid.lv
https://www.profesijupasaule.lv
Valtsizglītības attīstības aģentūra - https://www.viaa.gov.lv

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas  centrs https://www.aiknc.lv/lv/index.php

Europass dokumenti - https://europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments

Nodarbinātības Valts aģentūras sadaļa karjera - https://www.nva.gov.lv/karjera/

 

Pieejamā literatūra par karjeru un karjeras izglītību

 1. Izglītība pēc 12. klases. PIAA, 2005
 2. Karjeras izglītība 10.-12. klasei. Metodiskie ieteikumi. PIAA, 2006.
 3. Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008.
 4. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009  (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra.

Video materiāli par karjeru un profesijām

 1. Iepazīsti izglītības un darba pasauli, atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē. VIAA, 2007. (skolas bibliotēka)
 2. Iepazīsti izglītības un darba pasauli, atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē. VIAA, 2007. (skolas bibliotēka)
 3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 - https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
 4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 – https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
 5. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014 – https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
 6. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
 7. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi”  -  https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos

Pieejamie materiāli skolotājiem

 1. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009  (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 2. Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. - 9. klasei.  Skolotāju rokasgrāmata ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006. – http://www.viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf
 3. Metodiskie materiāi klašu audzinātājiem –

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

 1. Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/

Interneta resursi, kuri saistīti ar karjeras izglītību

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/
 2. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/
 3. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra - http://viaa.gov.lv/lat/

Skolotājiem - http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

Skolēniem - http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

Studentiem - http://viaa.gov.lv/lat/studenti/studentiem/

 1. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs - http://www.aiknc.lv/lv/index.php
  1. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) - https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents 
 2. Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.gov.lv/
 3. Karjera - http://www.nva.gov.lv/karjera/
 4. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators - http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118

10.  Informācija par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām - http://www.uzdevumi.lv/school

11.  EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. www.izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/

12.   Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) - http://www.occupationsguide.cz/en/

Informācija par stipendijām, studiju un studējošā kredītiem – http://www.izm.gov.lv/lv/studentiem

 

 

Projekta ietvaros novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībā karjeras konsultante Ieva Priede vadīja nodarbību „Kā atrast ideālo darbu”  3.  kursu izglītojamiem.

Nodarbībā izglītojamie uzzināja par profesijas mainību un tās dažādību, kādi ir karjeras izvēles pamatnosacījumi. Latvijas un pasaules nodarbinātības prognozes, kādas būs nākotnes prasmes, darba meklēšanas prasmes, ikdiena un brīvais laiks tagad kā nākotnes profesijas pamats. Jaunieši nodarbības laikā darbojoties grupās pilnveidoja prasmes stāstīt un dalīties savā pieredzē.

Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Savas dzīves kapteinis”

(pasākuma nosaukums)

09.01.2018. pl. 10.05 un pl.10.50

(datums, laiks)

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma

Saulaines teritoriālā struktūrvienība

(pasākuma norises vieta)

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: Jauniešu mācīšanās motivācija un karjeras nepieciešamās prasmes.Sniegt zināšanas,

kā mācības ietekmē profesionāļa karjeru nākotnē, kādas karjerasvadības prasmes ir

nepieciešamas darba vidē.

 

Dalībnieki:Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības profesionālās izglītības programmas„Lauksaimniecība”, Autotransports”, „Datorsistēmas”, Ēdināšanas pakalpojumi”, un „Viesnīcu pakalpojumu” specialitātes1.- 3.kursu izglītojamie.

Atbildīgais par pasākumu:Saulaines teritoriālās struktūrvienības vadītāja Laila Jirgensone.

 

PROGRAMMA

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Savas dzīves kapteinis” lekciju vadīs karjeras speciālistsM.Geida, paredzētas divas nodarbības.

1)      Lekcija visu specialitāšu 1.kursu izglītojamiem par jauniešu motivāciju mācīties, cilvēku motīvi un stimuli darbības veikšanai, kādi ir tiešie un netiešie mērķi, kā mācības šodien ietekmē profesionāļa karjeru nākotnē.

 

2)        Lekcija 2.-3.kursu izglītojamiem par karjeras vadības prasmēm. Lai spētu tikt galā ar nenoteiktību, kas ir viena no karjeras vadības prasmēm, vajadzīgs „radošums” jeb spēja paskatīties uz situāciju no cita skatupunkta. Radoši inovatīvi uzdevumi, kas ļauj domāt ārpus „kastes”.

 

Izdevumus par karjeras attīstības atbalsta pasākumu „Savas dzīves kapteinis 140,00 EUR apmērā plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavotājs: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pedagogs karjeras konsultants Anita Sondare

Datums: 05. janvāris.

 

 

 

 

 

GEMOSS
Izgītojamo viesošanās ,,Gemoss''

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS

"LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS DIENA"

 

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības  profesionālās izglītības programmas "Lauksaimniecība"specialitātes 1. - 3.kursu izglītojamie 2018.gada 4.aprīlī piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Lauksaimniecības tehnikas diena" uzņēmumā "UZVARA- LAUKS".

Pasākuma ietvaros notika tikšanās ar lauksaimniecības uzņēmuma "UZVARA - LAUKS" nozares pārstāvjiem, iepazīšanās ar uzņēmuma darbības jomu, darba specifiku, tika apskatīta lauksaimniecības tehnika. Jauniešiem tika dota iespēja darboties prakstiski, uzzināt par darba un karjeras, kā arī prakses iepējām uzņēmumā. 

 

Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.


 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS

"JAUNIEŠU TĒLS DARBA TIRGŪ"

 

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā 2018.gada 10.aprīlī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Jauniešu tēls darba tirgū".


Pasākumā piedalījās Saulaines teritoriālās struktūrvienības profesionālās izglītības programmu "Lauksaimniecība", "Autotransports", "Datorsistēmas", "Ēdināšanas pakalpojumi" un "Viesnīcu pakalpojumi" specialitāšu 1.-4. kursu izglītojamie.


Pasākuma nodarbības vadīja personības izaugsmes trenere I. Priede. Pasākuma ietvaros notika divas grupu nodarbības, kuru laikā audzēkņi tika rosināti domāt un veidot izpratni par to, kā sevi sagatavot darba tirgum.


Nodarbībā 1. un 2. kursa audzēkņiem uzmanība tika vērsta uz izvēlētās specialitātes sevis pasniegšanā, uz uzvedības kultūru un prasmēm darba tirgū.

Nodarbībā 3. un 4.kursa audzēkņiem tika sniegtas zināšanas un trenētas prasmes sevis pasniegšanā ar mērķi sagatavoties kvalifikācijas praksei, darba videi.

 

Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītība siestādēs" ietvaros. 

 

Profesijas diena – IT nozarē

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Profesijas diena – IT nozarē” 18.05.2018. pl. 09.00 organizēja uzņēmums SIA “DJM projekti”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros.

Mērķis un uzdevumi: Iepazīties ar IT nozari un tās pārstāvjiem, uzzināt jaunākās tendences darba tirgū, kādas prasmes, zināšanas ir nepieciešamas nozares speciālistam darbā vidē, veidojot savu karjeru.

Dalībnieki: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienības profesionālās izglītības programmas “Datorsistēmas” specialitātes 1.-3. kursu izglītojamie.

Atbildīgais par pasākumu: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības skolotāji U.Šķirmants, R. Vasiļevskis un V. Šulcs.

PROGRAMMA

- Tikšanās ar IT uzņēmumu pārstāvjiem un tās darbiniekiem, iepazīšanās ar uzņēmuma darbības jomu, darba specifiku;

- IT nozares pārstāvju stāstījums par jaunākām tendencēm darba tirgū, profesijas nepieciešamība darba tirgū;

- Darba un karjeras iespējas uzņēmumā, prakses iespējas jauniešiem

Audzēkņiem tika dota iespēja darboties praktiski, savas prasmes un zināšanas parādot IT nozarē, kā arī apgūstot jaunas iemaņas un pieredzi.

Izdevums par karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Profesijas diena – IT nozarē” plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/ I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” finansējumā.

 

Projekta ietvaros tika apmeklēti tādi informācijas tehnoloģiju uzņēmumi kā A/S Capital (https://capital.lv/) un Accenture Latvia (https://www.accenture.com/lv-en).

Vairāk attēlu šeit >>>

 

JAUNIEŠA KARJERAS VADĪBAS PRASMES

 

  2018.gada 28. novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Jaunieša karjeras vadības prasmes”.


  Pasākuma ietvaros karjeras speciāliste Agnese Megne 1.-4.kursu izglītojamiem vadīja nodarbības „Jaunieša karjeras vadības prasmes”.


   Lekcijas-diskusijas laikā jauniešiem tika stāstīts par karjeras prasmēm - kā attīstīt audzēkņu karjeras izaugsmes prasmes, akcentējot cilvēka paša atbildību un lomu profesionālās dzīves veidošanā un karjeras izvēlē.


Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

MANA KARJERA VIESNĪCU NOZARĒ


   2018. gada 10. decembrī Kanadvas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības 1.VS kurss piedalījās pasākumā  „Mana karjera Viesnīcu nozarē".

 

  Pasākuma ietvaros viesu izmitināšanas uzņēmumā SIA"MI" tika organizēta meistarklase, kurā jaunieši apguva brokastu pagatavošanas un pasniegšanas prasmes atbilstoši uzņēmuma standartiem pavāra un viesmīļa pavadībā, kā arī klausījās uzņēmuma Valdes locekles, Solveigas Ikertes, stāstījumā par tendencēm viesmīlības nozarē un sava biznesa vēsturi.

 

   Jaunieši ar interesi darbojās meistarklasē un atzina, ka īstam viesmīlības speciālistam brokastis ir jāprot ne tikai labi pasniegt, bet arī garšīgi pagatavot!

 

 

Meistarklase tika īstenota projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

                                           

Informāciju sagatavoja kolotāja Skaidrīte Vasiļauska