Iestādes darbinieki (amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Sākums » Kontakti » Iestādes darbinieki (amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Uzvārds, Vārds

Amats

Abramčiks Ilgonis

skolotājs

Ancāns Aigars

remontstrādnieks

Bergmane Daina

skolotāja

Bonāts Jānis

ēku un teritorijas uzraugs

Collenkopfa Sanita

skolotāja, dir.vietn.audz.darbā

Čakāne-Bartuševica Vija

skolotāja

Černaja Dagnija

skolotāja

Červinska Jurgita

interešu izglītības  skolotāja

Dārznieks Dagnis

skolotājs

Drozdovskis Einārs

skolotājs

Dručka Santa

skolotāja

Dzene Santa

lietvede

Ercens Jānis

saimnieks

Grigase Inga

medmāsa

Griķis Arnis

ēku un teritorijas uzraugs

Griķīte Sandra

bibliotekāre

Jančenkovs Viktors

elektriķis 0,5 santehniķis 0,5

Jankovska Jadviga

skolotāja

Jaungaile Marita

dārzniece 0,5 sētniece 0,5

Jefimova Alla

skolotāja

Jirgensone Laila

metodiķe

Puriņa - Vanaga Aija

skolotāja

Kazanceva Marina

skolotāja

Kirilko Inta

skolotāja, dir.vietn.prakt.apmāc.

Arāja Aiga

stadiona pārzine

Kondruša Brigita

dežurante dienesta viesnīcā

Krūze Inga

dienesta viesnīcas skolotāja

Laiks Jeļena

apkopēja

Lapsa Aija

apkopēja

Lukša Iveta

dežurante dienesta viesnīcā

Manavicka Nadežda

interešu izglītības  skolotāja

Marušēna Iveta

direktora vietn. mācību. darbā

Muižzemniece Dzidra

dežurante dienesta viesnīcā

Ņefedjevs Sergejs

apdares darbu strādnieks

Vasiļauska Skaidrīte

skolotāja, interešu izglītības  skolotāja

Purviņa Rita

dežurante dienesta viesnīcā

Rimševica Agnese

apkopēja, uzskaitvede

Saka Daiga

skolotāja

Skujenieks Guntars

ēku un teritorijas uzraugs

Spura Lilita

garderobiste

Straņķis Ivars

skolotājs

Šastakovičs Nils

struktūrvienības vadītājs

Šekava Ingūna

skolotāja

Šekavs Māris

sporta darba organizators

Šķirmants Uldis

skolotājs

Štālmane Ilze

skolotāja

Šulcs Vismants

skolotājs, datortīklu administrators

Šūpulniece Laura

skolotāja

Timlers Ainārs

traktorists

Ušerovska Aija

skolotāja

Ūbelis Valdis

skolotājs

Vasiļevskis Romualds

skolotājs

Vēze Sabīne

skolotāja

Zaļkalns Oskars

skolotājs

Zemīte Santa

interešu izglītības  skolotāja

Zviedre Evita

skolotāja

Rancāne Egita skolotāja
Balta Kristīne skolotāja