Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Sākums » Izglītības programmas » Viesmīlības pakalpojumu speciālists

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS 

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Viesnīcu pakalpojumi

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālais kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJA  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri gadi

IEGUVES   FORMA

Klātiene

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Darba aizsardzība

Uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums

Telpu estētika un dizains

Viesnīcu dienesti

Viesu apkalpošana un ēdināšanas kultūra

Preču zinības

Uzskaite un kalkulācija

Runas un kustību kultūra

Tūrisma pamati

Tiesību pamati

Uzņēmējdarbība viesnīcu servisā

Telpu uzkopšanas tehnoloģija

Profesionālā saskarsme

Viesmīlības mācība

Praktiskās mācības(tiek organizētas sadarbībā ar viesnīcu HOTEL BAUSKA)

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĒRĶIS

 Sagatavot speciālistu, kurš plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās.