Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Sākums » Izglītības programmas » Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

LAUKSAIMNIECĪBAS MEHANIZĀCIJAS TEHNIĶIS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Lauksaimniecība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim 

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

APGŪSTAMIE MĀCĪBU MODUĻI

lauksaimniecības resursi un pamatprocesi

lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana

augsnes īpašības, apstrāde

lauksaimniecības mehanizācija

mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana, kopšana

atslēdznieka darbi

lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija, tehniskā apkope

lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana

augu aizsardzība

metināšanas pamati

meža apsaimniekoša

bioloģiskā aizsardzība

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Sagatavot kvalificētu lauksaimniecības nozares darbinieku, kurš patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.