Automehāniķis

Sākums » Izglītības programmas » Automehāniķis

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

AUTOMEHĀNIĶIS 

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Autotransports

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Automobiļu uzbūve

Automobiļu elektroiekārtas

Automobiļu tehniskās apkopes un remonts

Rasēšana

Mašīnmācība

Profesionālā saskarsme

Darba aizsardzība

Praktiskās mācības:

atslēdznieku darbi;

metināšana;

automobiļu tehniskās apkopes un remonts.

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu  darbinieku, kurš strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu   diagnostikas    centros.

Spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu, komunicēties ar klientu un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus.