Augkopības tehniķis (neklātiene)

Sākums » Izglītības programmas » Augkopības tehniķis (neklātiene)

 

Kvalifikācija AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS


3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)


Mācību ilgums 1,5 gads, neklātienes apguves forma (maksas grupa, mācību maksa 350,- EUR semestrī).

Nodarbības notiek sestdienās (8.30- 17.50).


Augkopības tehniķis ir lauksaimniecības nozares darbinieks, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievēro labas lauksaimniecības prakses nosacījumus, plāno augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu, sagatavo darba uzdevumus, izpilda  un vada darba procesu augkopības produkcijas ražošanā.


Apgūstamie mācību priekšmeti: lauksaimniecības resursi un pamatprocesi, augsnes mācība, lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana, augkopība, agroķīmija un augu aizsardzība, augkopības mehanizācija, ražas sagatavošana uzglabāšanai, kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, lopkopības pamati, lauksaimniecības darbu organizēšana, augkopības produkcijas ražošanas procesu organizēšana, informācija un komonikāciju tehnoloģijas lauksaimniecībā, kvalikācijas prakse saimniecībā.