Pavārs

Sākums » Izglītības programmas » Pavārs

IEGŪSTAMĀ  KVALIFIKĀCIJA

PAVĀRS

PROGRAMMAS  VEIDS

Profesionālās vidējās izglītības programma

PROGRAMMU  KOPA

Ēdināšanas pakalpojumi

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBA

Pamatizglītība 

ĪSTENOŠANAS  ILGUMS

Četri  gadi

IEGUVES  FORMA

Klātiene

PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Darba aizsardzība

Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums

Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija

Viesu apkalpošanas organizācija

Pārtikas preču zinības

Uzskaite un kalkulācija

Kustību un runas kultūra

Speciālās zīmēšanas pamati

Mārketinga pamati

Uzņēmējdarbības pamati

Viesmīlības pamati

 

Praktiskās mācības:

Ēdienu gatavošana

Viesu apkalpošana

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno un organizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus; organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.