Vides zinības Saulaines skolā

Sākums » Aktualitātes

 

15.septembrī mūsu mācību iestādē Dabas aizsardzības speciālisti vadīja nodarbības 2.kursa ēdināšanas pakalpojumu un lauksaimniecības specialitātes audzēkņiem.

 

 

Saruna notika par ilgtspējīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Topošie lauksaimnieki uzzināja dabai draudzīgas saimniekošanas nosacījumus.

Noskaidroja, kā darbojas  barošanās tīkls, kāda ir tā nozīme dabā un kā to ietekmē cilvēks. 

 

 


 

Audzēkņi patstāvīgi raksturoja kokus, mācoties atpazīt dižkokus un uzzināja kā un kāpēc tie būtu jāaizsargā arī lauksaimnieciski apstrādājamā zemē. Apguva praksē ūdens bezmugurkaulnieku paraugu iegūšanu un atpazīšanu, izmantojot noteicējus. Šīs prasmes var palīdzēt noteikt īpašumā esošās ūdens tilpnes kvalitāti.

 

 

Ēdināšanas specialitātes audzēkņi iepazinās ar ilgtspēju produktu ražošanu un patēriņu. Ar spēles „Jogurta dzīves cikls” palīdzību iepazinās ar produktu dzīves ciklu un tā ietekmi uz apkārtējo vidi visos tā etapos.

 

Informāciju sagatavoja vides aizsardzības skolotāja Marina Kazanceva