Skolas 105. jubileja!

Sākums » Aktualitātes


105. GADU JUBILEJAS PROGRAMMA

  1. Dalībnieku reģistrācija (dalības maksa 5 Ls) no 12.00
  2. Jubilejas svinīgais pasākums (piedalās H. Ozols un S. Zapacka) no 16.00 līdz 18.00
  3. Balle (priecēs  Lustīgais Blūmizers) no 20.00 līdz 2.00
  4. Darbosies bufete

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Papildus informācija:

Dalības maksu ir iespējams ieskaitīt arī ziedojumu kontā Nr. LV52TREL7153990000000

Banka – Valsts kase, kods – TRELLV2X, Reģistrācijas Nr. – 90000033710

Pie reģistrācijas uzrādīt maksājuma uzdevumu

Kontaktinformācija : dir. v. A. Jumburga – mob. t. 29415956

 

Vēlies redzēt vairāk?