Saulaines kauss - Datortehniķis 2019

Sākums » Aktualitātes

Profesionālās meistarības konkursa

Saulaines kauss Datortehniķis 2019

Konkursa mērķis:

  1. Sekmēt profesionālas izglītības attīstību un veicināt izpratni par profesionālas izglītības nozīmīgumu Latvijā;
  2. Dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.

Konkursu organizē:

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines Teritoriālā struktūrvienība

Konkursa rīcības komisija:

  1. Laila Jirgensone – struktūrvienības vadītāja;
  2. Inta Kirilko – direktores vietniece praktiskajā apmācībā;
  3. Vismants Šulcs – izglītības programmas „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” skolotājs
  4. Uldis Šķirmants - izglītības programmas „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” skolotājs.

Konkursa norises laiks un vieta:

2019.gada 16. aprīlis, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines Teritoriālā struktūrvienība, Saulaine12, Rundāles pagasts, Rundāles novads LV- 3901;

Konkursa norises laikā  profesionālas izglītības pedagogiem ir iespēja piedalīties profesionālas pilnveides seminārā (4 akadēmiskās stundas)

Konkursa sākums:

2019. gada 16. aprīlis plkst. 10:00 (reģistrācija no plkst 9:30)

Konkursa uzvarētāju apbalvošana un konkursa noslēgums:

2019.gada 16. aprīlī plkst. 14.30

Pieteikšanās konkursam:

Izglītības iestādes pieteikumu (1. pielikums) par dalību konkursā iesniedz elektroniski līdz 2019. gada 29. martam plkst.17:00

Dalības maksa  ⁓7€ no katra dalībnieka (ieskaitot pavadošos pedagogus)

 

saulaine@saulaine.lv

Konkursa dalībnieki:

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītības programmas „Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” 2. un 3. kursa izglītojamie (no katras izglītības iestādes divi izglītojamie)

Profesionālas meistarības konkursa programma

9:30-10:00

Ierašanās,reģistrācija, kafijas pauze

10:00-11:20

Teorētiskā daļa

11:20- 11:30

Starpbrīdis

11:30 – 12:00

Datorloģikas spēle

12:00-12:40

Pusdienas

12:40-14:05

Datora komplektēšana un montāža, lodēšana

14:30

Rezultātu paziņošana, apbalvošana

Semināra programma

9:30-10:00

Ierašanās,reģistrācija, kafijas pauze

10:00 – 10:20

Romualds Vasiļevskis. Praktisko un pētniecisko darbu nozīme vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē profesionālās izglītības iestādē.

10:20-10:40

Uldis Šķirmants. Pārbaudes darbu (testu) veidošana un rezultātu apkopošana izmantojot MS Excell, Google Forms, RaiDrive.

10:40-11:20

Vismants Šulcs. Portatīvo datoru raksturīgie bojājumi un to novēršana.

11:20-11:30

Starpbrīdis

11:30 – 12:00

Diskusija. Aktuālie jautājumi izglītojamo sagatavošanai Kvalifikācijas eksāmenam un darba tirgum.

12:00-12:40

Pusdienas

12:40-13:40

Profesors Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko. Mākslīgais intelekts un robotika nākotnes profesiju kontekstā.