SAULAINEI BŪT!

Sākums » Aktualitātes

Pēdējā laikā masu informācijas līdzekļos parādījusies informācija par Saulaines tehnikuma (Kandavas tehnikuma Saulaines struktūrvienības) neskaidro nākotni.

 

Zināms, ka mūsu valstī pašlaik tiek īstenotas reformas  vairākās, tajā skaitā arī izglītības, jomā. Izglītības nozarē notiek pārmaiņas gan satura, gan mācību iestāžu struktūras jomā. Tās skar arī profesionālās mācību iestādes.

 

Patiesībā, ar lielākām vai mazākām neskaidrībām un pārmaiņām šodien jāsastopas gandrīz katram gan savā ikdienā, gan profesionālajā darbībā. Neaizmirsīsim arī Raiņa frāzi: ”Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” Saulaines tehnikums šajā ziņā nav izņēmums.

 

Ja atceramies, pirms pieciem gadiem Saulaines Profesionālā vidusskola kļuva par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma struktūrvienību, lai veicinātu līdzekļu piesaisti mācību iestādēm un attīstību. Šajos piecos gados Saulainē piedzīvoti vairāki jauninājumi. Bijusi iespēja piedalīties nebijušā pasākumā - kartinga sacensībās, ieviesta jauna, mūsdienīga specialitāte – datorsistēmu tehniķis. Izveidotas mācību laboratorijas datortehnikā un viesmīlības pakalpojumu specialitātē.  Budžeta ietvaros papildināti kabinetu tehniskie mācību līdzekļi.

 

Saulaines audzēkņi ar labiem panākumiem iesaistījušies gan profesionālajos, gan pašdarbības un radošajos konkursos mūzikā un teātra jomā, tradicionāli turpinājuši gūt panākumus sportā.

 

Ir pagājis piecu gadu cikls un laiks jaunām pārmaiņām. Mūsu strauji mainīgajā laikā, tieši piecu gadu cikls esot labākais laiks izmaiņām cilvēka un uzņēmuma/organizācijas dzīvē. Jāpārskata mācību iestādes piedāvājums un attīstības stratēģija.

 

Mēs labi zinām, ka visās valstī pašreiz notiekošajās pārmaiņās bieži  viena no galvenajām problēmām ir tieši lēmumu pieņēmēju ne vienmēr veiksmīgā komunikācija ar sabiedrību, kas rada neskaidrības, baumas un pat nepatiesas informācijas izplatīšanos.

 

No masu informācijas līdzekļiem izskanējušās informācijas ir zināms, ka tiek plānota Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma reorganizācija, kas skars arī abas tai pirms 5 gadiem pievienotās struktūrvienības - Cīravu un Saulaini. Reorganizācija norisināsies līdz 2023.gadam.

 

Saulaines tehnikuma kolektīvam pašreiz nav pilnīgas skaidrības par  juridisko piederību nākotnē, bet skaidrs ir, ka mācību iestāde nepārtrauks savu izglītības darbu nevienu brīdi.

 

Saulaines tehnikums kā Latvijas teritorijā senākā lauksaimnieciskas ievirzes mācību iestāde ar latviešu mācību valodu darbojas jau 112.gadu. Šo gadu laikā ir pārdzīvoti divi pasaules kari, revolūcija, evakuācija, Latvijas valsts dibināšana, neatkarības zaudēšana, ekonomiski-politiskās un lauksaimnieciskās saimniekošanas struktūru izmaiņas, kas nesa ļoti būtiskas izmaiņas gan mācību formā, gan saturā. Piedzīvota  vairākkārtēja darbības vietu, nosaukumu un juridiskā statusa nomaiņa, veidojušās jaunas, laika garam atbilstošas, specialitātes, citas specialitātes zaudējušas savu nozīmi pēc ilgāka vai īsāka laika. Tas ir nepārtraukts process, kas liecina par mācību iestādes attīstību un pielāgošanos jaunajai situācijai.

 

Pašreiz top jauna mācību iestādes attīstības stratēģija, turpinās ikdienas darbs jaunā mācību satura ieviešanā, kas notiek paralēli ar attālinātās apmācības izaicinājumiem.

 

27. novembrī  mācību iestādē uz tikšanos bija ieradušies Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks. Viņi apliecināja, ka novadam, lai kādās konfigurācijās tas arī būtu turpmāk, ir nepieciešama profesionālā mācību iestāde, kur apgūst profesionālo izglītību. Bez šaubām, novadam arī turpmāk būs  nepieciešams vidēja līmeņa speciālists gan lauksaimniecības, gan ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu jomā, gan autotransportā, datortehnikā. Tāpēc nav  pamata šaubīties par mācību iestādes Saulainē turpmāko pastāvēšanu.  

 

Tātad, pašreizējie devītklasnieki, kuri vēlas četru gadu laikā iegūt gan vidējo izglītību, gan interesantu specialitāti, ar kuru jau pēc 4 gadiem iekļauties darba tirgū vai arī pārliecoši turpināt izglītību augstskolā, ir laipni gaidīti Saulainē nākamajā mācību gadā!

 

Informāciju sagatavoja skolas muzeja vadītāja Marina Kazanceva