Saulainē uzsākts jaunais mācību gads

Sākums » Aktualitātes

 

  

   Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā 2.septembrī notika Zinību dienai veltīts pasākums. Vecākie kursi svinīgi sagaidīja zālē ienākam visu 5 programmu pirmkursniekus - autotransporta, datortehnikas, viesmīlības, ēdināšanas pakalpojumu speciālistus, kā arī augkopības tehniķus. Pirmo kursu audzinātāji būs Vismants Šulcs, Inta Kirilko un Kristīne Balta.

   Jauno mācību gadu mūsu skolā šogad uzsāk 220 audzēkņi. Struktūrvienības vadītāja Laila Jirgensone uzrunāja visu kursu audzēkņus, īpaši sveicot pirmkursniekus, kuri dāvanā saņēma pildspalvas ar skolas simboliku. Vietniece mācību darbā Iveta Marušēna pastāstīja arī par iepriekšējā gada rezultātiem, novēlot šogad censties vēl vairāk.

   Visi pedagogi savās uzrunās audzēkņiem vēlēja spēka vārdus. Pasākuma noslēgumā visi dziedāja bijušā absolventa Raita Sirmaņa sarakstīto himnu Saulaines skolai. Pēc svinīgā sarīkojuma audzēkņi devās uz pirmo klases stundu.

 

   Izcilais franču maršals Ljeti reiz lūdzis dārzniekam iestādīt koku. tas iebildis, ka koks aug lēni un var nesasniegt briedumu pat pēc simts gadiem. Maršals atbildējis: ''Tādā gadījumā nedrīkst zaudēt ne minūti, iestādiet to šodien pat!"

 

Novēlam saviem audzēkņiem nezaudēt ne minūti savu mērķu sasniegšanai!

 

Dir.v.audzin. jomā Aija Vanaga-Puriņa

FOTO no pasākuma