Projekta "Latvijas skolas soma" aktivitātes

Sākums » Aktualitātes

 

PROJEKTS "LATVIJAS SKOLAS SOMA"

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. (vairāk par projektu)

   Arī mācību gada otrajā semestrī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība turpina iesaistīties projekta "Latvijas skolas soma" aktivitātēs.

 

Vīru kopas "Vilki" koncerts
   Cik vien tālu pagātnē ļauj ielūkoties rakstītie avoti, redzam, ka kari bijuši neatņemami mūsu zemes likteņa pavadoņi. Un visās kara gaitās latvietis devās ar dziesmu. Arī jauno laiku pasaules ugunīm cauri latviešu karavīrs gāja ar dziesmu.


    Dziesma ir arī tautas dzīvesziņas avots, no kā smelties iedvesmu.

    Tāpēc, 15.martā, dienu pirms Latviešu leģionāru piemiņas dienas, mūsu skolā viesojās vīru kopa „Vilki” ar koncertlekciju „Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.”  Šīs programmas pamatmērķis ir veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu.

     Latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (kokles, ģīgas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, akordeons) mijās ar vēsturiskiem stāstījumiem par karavīru apģērbu ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Papildus stāstījumam uz ekrāna tika temonstrēti gan arheoloģiksā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīru gaitas fotoattēlos. Kopas „Vilki” dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.

  

     Šī bija lieliska vēstures un Dzimtenes mīlestības mācībstunda visiem skolas audzēkņiem un pasniedzējiem. Noslēgumā skola dāvinājumā no vīru kopas „Vilki” saņēma grāmatu par latviešu karavīru cīņas gaitām, kā arī mūzikas diskus.

Es jums saku, sveši ļaudis,

Šai zemē nenāciet,

Dzied man zelta lakstīgala,

Zobentiņa galiņā.

                                     (L.t.dz.)

 Dir.v.audz.darbā Aija Vanaga-Puriņa