Maijs Latvijas Valsts vēsturē

Sākums » Aktualitātes

 

 

Maijs ir nozīmīgs mēnesis Latvijas Valsts tapšanas vēsturē. Šajā mēnesī ir vairāki datumi, kas būtu jāpiemin, lai atcerētos, kā tapa mūsu valsts.

 

1.maijs - Latvijas valstij šī diena ir īpaši nozīmīga, jo tiek svinēti divkārši svētki — tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas Republikas Satversmes sapulce.

Satversmes sapulce, kurā bija pārstāvētas 16 partijas un politiskās grupas, divarpus gadu laikā radīja Latvijas tiesiskos pamatus. Tā izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu — Satversmi. 

Latvijas Republikas Satversmes sapulce

 

1. maijā Latvijā tiek atzīmēti arī Darba svētki. Gan pasaulē, gan mūsu valstī šie svētki zināmi jau vairāk nekā simt gadu.

 

4.maijā tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, saukta arī par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Šajā dienā tiek atzīmēta Latvijas neatkarības pasludināšana no Padomju Savienības 1990. gadā.

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, par ko tiek runāts šo svētku kontekstā, ir dokuments, kas atjaunoja Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemto Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Republikas suverenitāti.

Kad tika pasludināta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācija, valsts atguva savu oficiālo nosaukumu – Latvijas Republika. Līdz ar oficiālo nosaukumu tika atjaunoti arī būtiskākie 1922. gadā pieņemtās Satversmes panti.

 

Latvijas Republikas Saeimas mājas lapā ir apkopota svarīgākā informācija par Valsts neatkarības atjaunosanu.

Cīņa par valsts neatkarības atjaunošanu

 

Ar savu tautu, savā zemē

Vienalga kādi vēji pūš

Mēs paliekam kā priežu zari

Un galvu paceltu rit mūžs

 

Mums sava valoda un sapņi

Un sava sēkla, kuru sēt

To tautu, kas smīl savu zemi

Neviens nav spējīgs uzvarēt

                                            Guntars Račs