ESI BRĪVS!

Sākums » Aktualitātes

 

Novembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības 1.kursa audzēkņiem noslēdzās projekta „Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060” 6 semināru cikls, kurā divu gadu laikā piedalījušies 153 audzēkņi.


   Nodarbībās notika atkarību profilakses diskusija ar videomateriāla analīzi, ko vadīja Edgars Caics - biedrības "Esi Brīvs!" atkarību profilakses grupu un semināru vadītājs (psihologs, psihodrāmas terapeits) un piedalījās arī filmas ”Caur adatu” galvenais varonis, kurš dalījās ar jauniešiem stāstā par savu ērķšķaino dzīves ceļu no slavas virsotnēm līdz pagrimumam un par grūtībām atrast vēlmi dzīvot bez atkarībām.

   Katrs seminārs ilga trīs stundas un arī pēc nodarbībām bija jaunieši, kuri vēlējās individuāli parunāt ar vadītājiem.

 

   Biedrība Esi brīvs! dibināta 2007.gada pavasarī, turpinot jau 2005.gadā uzsāktās sociālās kampaņas Esi brīvs! izglītojošo darbību Latvijas skolās.
Biedrības mērķis ir uzrunāt jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un sabiedrību kopumā, popularizējot uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un daudz interesantāk nekā tad, ja esi atkarīgs no šķietami patīkamām vielām un procesiem.

   Kā saka Edgars Caics savā pieteikumā mājas lapā www.esibrivs.lv:

   "Sen ir zināms, ka bauda, lai apmuļķotu cilvēku, vienmēr ies pa priekšu un noslēps savas patiesās sekas. Šajā sakarībā, piemēram, sargāšanās dzert pārāk daudz būtu iespējama vien tādā gadījumā, ja galvas sāpes cilvēku piemeklētu pirms reibuma. Atkarības gadījumā „sāpes” piemeklē gan pirms, gan arī pēc... Tomēr, atkarības profilaksē strādājot ar jauniešiem, lai sasniegtu mērķi, nebūt ne vienmēr jācenšas biedēt ar sekām un par visām varītēm atturēt jaunieti no vēlmes apreibt. Vērtīgāk būtu pārstāt šausmināties par acīmredzamo un sniegt jauniešiem noderīgus „instrumentus”, kas palīdzētu katram pašam saredzēt savu iekšējo potenciālu, tā izpausmes un izaugsmes iespējas reālajā vidē un laikā."

 

Dir.v.audzin.jomā Aija Vanaga-Puriņa