ATVĒRTO DURVJU DIENA - ŠOGAD ATTĀLINĀTI

Sākums » Aktualitātes

 

Kā ierasts, pavasaris mācību iestādēs ir arī atvērto durvju dienu laiks, kad visi interesenti var iepazīties ar sev saistošām mācību programmām un skolām.

Valstī šobrīd esošā situācija visās jomās ieviesusi savas korekcijas, tādēļ daudzi pasākumi notiek attālināti.

 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma SAULAINES TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA  noorganizēja  

ATTĀLINĀTĀS ATVĒRTO DURVJU DIENAS.

 

Februāra un marta mēnešos atvērto durvju dienu pasākumu ietvaros zoom platformā notika vairākas tikšanās ar skolu 9.klašu audzēkņiem.

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā, skolotāja Sanita Brūdere zoom platformā tikās ar vairāku pamatskolu skolēniem - Bauskas, Griķu, Uzvaras, Īslīces, Sesavas, Valles,  Misas, Codes, Iecavas, Penkules. 

 

Skolēniem tika piedāvāta uzskatāma prezentācija par Saulaines skolā apgūstamajām profesijām, par prakses iespējām, tai skaitā ārvalstīs, skolas sadzīvi un ārpusstundu aktivitātēm. Informatīvo materiālu skolēni bija saņēmuši arī savos e-klases pastos.

SKOLAS PREZENTĀCIJA

 

Par mācībām KLT SAULAINES STRUKTŪRVIENĪBĀ

 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā piedāvājam apgūt šādas specialitātes:

 

AR PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT PILNU VIDĒJO IZGLĪTĪBU:

JAUNUMS! Sākot ar 2021./2022. mācību gadu

 Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis - 4 gadi

Datorsistēmu tehniķis – 4 gadi

Pavārs – 4 gadi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists – 4 gadi

Augkopības tehniķis – 4 gadi (3. - 4. kurss)

Automehāniķis – 4 gadi (2. - 4. kurss)

 

 AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU, BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA piedāvājam apgūt profesiju

Augkopības tehniķis – 1,5 gads (maksas neklātiene)

 

VAIRĀK PAR UZŅEMŠANU