1984-1998

Sākums » Absolventi » 1984-1998

92.izlaidums 1984.g.

Kvalifikācija: tehniķi-mehāniķi. Dipl.izsniegšanas dat. 7.07.

Inaps Andris

Kļaviņš Dzintars

Končus Jānis

Konstants Ainārs

Kukurs Aigars

Kupris Uldis

Millers Juris

Pērkons Ingus

Pīrāgs Oskars

Rumbauskis Gunārs

Sproģis Ervīns

Siliņš Agris

Struža Andis

Trofimovs Edmunds

Urbāns Viesturs

Zelčs Modris

Briedis Sigutis

Brūveris Gundars

Gausis Andris

Ģeķis Andris

Klidziņš Sandris

Kols Zigurds

Kononovs Edgars

Kuklis Guntars

Ķenga Jānis

Liepa Ojārs

Ļeonovs Sergejs

Maldutis Raimonds

Mucenieks Aivars

Nastevičs Armass

Ozoliņš Aivars

Rašmanis Gundars

Raubišķis Gunārs

Riekstiņš Gundars

Rudlaps Ivars

Ūdris Jānis

Vaitkevičs Jānis

Verkulevičs Ivars

Bušs Māris

 

93.izl. 1985.gads. Dipl. izsn. Dat. 30. 03.

Kvalifikācija –zootehniķis:

Āboliņa Anta(ar izcilību)

Uļjane Ilze(ar izcilību)

Pētersone Ineta

Drevinska Līga

Kālīte Anda

Žurevska Inta

Sondore Ilona

Riekstiņa Dace

Kikuča Gunta

Liepiņa Baiba

Leitāne Zigrīda

Drevinska Jeļena

Meļķis Indulis

Rihtere Iveta

Žīgure Ilze

 

Kvalifikācija agronoms:

Kolendo Arnis(ar izcilību)

Avotiņa Sandra

Ārente Irina

Dzenītis Normunds

Ansone Mairita

Heinsberga Laima

Kokorēviča Līga

Liepa Lauris

Mudiņš Arnis

Rāviņš Artūrs

Stabulnieks Ralfs

Stanka Māris

Striguns Andris

Vagalis Oskars

Zūberga Skaidrīte

Andrišūns Zenons

Birģele Zaiga

Čornaja Sarmīte

Gailis Māris

Girone Ilga

Kanišauska Inese

Polis Ivars

Pole Inese

Ivanovska Anita

Stankēvica Vizma

Vasariņa Baiba

 

94.izlaidums

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis .dipl.izsn. dat. 1985.g. 29.06.

Baumanis Ainars

Bindžulis Jānis

Bļevaitis Rimantas

Ceplītis Modris

Dreņģers Kārlis

Drevinskis Agris

Jurgelāns Andris

Kriškāns Dainis

Macpans Guntis

Pfeifs Normunds

Rudzītis Agris

Sturme Vilnis

Triba Zigmunds

Vilks Aivars

Žigis Jonas

Petrovskis Ziedonis

Ārents Agris

Auzenbergs Juris

Baļčjunas Virginijus

Duntavs Andis

Gudiņš Visvaldis

Gobiņš Guntars

Groskopfs Armīns

Jaunzems Modris

Jumiķis Oskars

Kārtiņš Jānis

Kivlenieks Egons

Kokins Ainars

Laimontas Sigitas

Linarts Māris

Linmeijers Artis

Rode Juris

Savko Igors

Smilga Aigars

Trušulis  Aigars

Galvanovskis Egons

Gaņģis Oskars

Ģirupnieks Artūrs

Kalējs Aigars

Klovāns Dainis

Leģis Valērijs

Petrauskis Gintauts

Pēda Juris

Šermuks Ainārs

Štraumanis Armands

Valdovskis Jānis

Žukovskis Normunds

 

95.izlaidums . dipl.izsn. dat.1986.g. 29.03

Kvalifikācija agronoms

Apsītis Andris

Ārents Jānis

Balodis Igors

Buķelis Andris

Ceplišs Andris

Čapkevičs Antons

Daugule Liāna

Druseika Solvita

Griestiņš Aldis

Hāne Ilze

Indriksone Jolanta

Kvitka Olita

Kivlenieks Jānis

Laveniece Edīte

Maksimova Inta

Nokalne Dzintra

Platkons Ēriks

Rubaņika Liene

Smilgainis Normunds

Sondors Normunds

Stumbre Iveta

Svetiņina Skaidrīte

Tolščina Lidija

Vagale Rasa

Auzenberga Sandra

Bērziņa Rita

Butkus Juris

Dancīte Malda

Gorbačova Ināra

 Gustis Gunta

Jablunovska Ina

Kaņeps Uldis

Kļaviņš Laimonis

Krēgers Ilgmārs

Ķībure Iveta

Lazda Eva

Moļņika Dace

Mudurs Agnis

Norvaiša Sandra

Platacis Aldis

Pūce Initra

Raguckis Armands

Reihmanis Ainārs

Rone Daira

Sipovičs Guntis

Turks Gaidis

Ūdre Ilona

Vētra Laila

Vīgupe Ija

Znatnaja Daina

 

Kvalifikācija zootehniķis:

Andersone Irita

Batura Tamāra

Čata Līga

Eiduka Ina

Grigorjeva Gunta

Kairīte Biruta

Kvitka Viesturs

Kiseļeva Sanita

Liepa Maira

Maldutis Anita

Minkeviča Daira

Paškeviča Lida

Petjukēviča Olita

Ranka Jolanta

Spilve Astrīda

Zaķe Ilze

Zvilna Edīte

Spariņa Vita

 

96.izlaidums 1986.g.Dipl.izdošanas dat. 25.06.

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis

Opmanis Modris

Banders Aigars

Ritums Juris

Lavrinovičs Imants

Ķērpis Zigmārs

Justs Dainis

Skangalis Valdis

Borkovskis Uldis

Antonišķis Aigars-Žanis

Baķis Uldis

Strupulis Agris

Cinovskis Romāns

Duišo Igors

Vītols Atis

Dzelzkalējs Andis

Deņisovs Jurijs

Naumanis Guntars

Ganiņš Druvis

Grigorovičs Arnis

Lormanis Aldis

Ancāns Raimonds

Patups Rimants

Klimaševskis Raimonds

Bremze Aigars

Auziņš Normunds

Pinte Raimonds

Romankivs Vladimirs

Baķis Juris

Grīnbergs Armands

Dobelis Māris

Beļkus Leonīds

Krauklis Aivars

Hibšmanis Jānis

Čeļuškins Guntars

Ozoliņš Arvis

Aglinskis Vidmontas

Baltadons Agnis

Judrups Ivars

Čibulis Andris

Kļaviņš Andis

 

97.izlaidums. 1987.gads. dipl.izsn.dat. 28.03.

Kvalifikācija agronoms:

 

Amantova Daiga

Pastva Ainārs

Balode Inga

Baumane Daiga

Bādere Sandra

Bundzinskis Uldis

Čečete Lienīte

Dabre Aija

Dzene Inga

Gabrāne Ligita

Igoviņš Armands

Kante Gundars

Ķipars Haralds

Klaužs Roberts

Košinskis Gundars

Lisovskis Aigars

Līva Gunārs

Petrelēvica Inita

Podžuna Ināra

Samsons Aivars

Šangelis Aivars

Šapkus Ina

Burikins Dzintars

Danstere Irita

Dišlere Ingūna

Darguža Sarmīte

Kapteinis Uldis

Krieviņa Astrīda

Kūlīte Vineta

Lasmanis Gatis

Liepiņš Andris

Ļaudāma Daiga

Medeļeva Judīte

Mikuliča Valentīna

Mihņēviča Maruta

Ratniece Gunta

Rizga Dina

Šmite Dzintra

Tūrs Aigars

Vējš Arnis

Zairovs Gafurs

 

Kvalifikācija zootehniķis:

Ķiļķina Inta

Riekstiņa Dzintra

Andrejeva Aija

Breitenberga Inga

Žolna Everita

Grīnvalde Ināra

Jankauska Vineta

Kušleika Anita

Kušleika Ligita

Leone Daina

Miksone Sandra

Moščenko Guna

Namniece Vita

Protapa Inga

Šteinfelde Velga

Trokša Inga

Trukšina Inna

Ulmane Edīte

Stiene Vineta

Apalīte Inita

Eimane Antra

Gasiunasa Iveta

Haļava Olita

Kuģiniece Gunta

Legzdiņa Dace

Madlinska Sandra

Petuhova Inese

Reliņa Ingrīda

Salceviča Elva

Strēle Vēsma

Urbonavičute Rita

Vītola Māra

Zemture Indra

 

98.izlaidums. 1987.gads. Dipl.izd.dat.27.06.

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis

Brolišs Ints

Daugulis Gundars

Dāboliņš Gunārs

Dūna Ainis

Fedosejevs Andris

Kārkliņš Andis

Kokins Gunārs

Locis Egīls

Mūrnieks Raitis

Nastevičs Vents

Rozentāls Dairis

Savickis Aigars

Šnitkus Ainārs

Švirksts Dzintars

Vinčelis Andris

Cinglers Raimonds

Guļāns Guntis

Jaunzems Juris

Kusiņš Ansis

Koško Igors

Rudzītis Agnis

Maklers  Agnis

Pimenovs Gvido

Platais Gvido

Rullis Oskars

Strupulis Aigars

Tumšais Airis

Upenieks Māris

Vējkrīgers Aivars

Višņauskis Jonass

Sliede Mārtiņš

Ziemelis Ivars

 

99. izlaidums. 1988.gads. Dipl.saņ.dat. 02.04

Kvalifikācija agronoms

Andrušāne Valda

Asupa Indra

Āboliņš Vilnis-Gvido

Čepļauskis Gintauts

Ērkšķe Ilze

Gaidelione Ina

Kalniņš Ainārs

Meijere Olita

Narovska Ina

Nasirs Pēteris

Ņikiforova Jana

Pastva Guntis

Rāzmane Ruta

Brusnikina Aurika

Kile Iveta

Spiridonova Marina

Straumanis Kaspars

Strihora Natālija

Grele Dace

Zuļķe Laila

Ārents Valdis

Bukša Guntars

Enkure Ilona

Gulaško Una

Hofmanis Aigars

Minkova Sandra

Jankovskis Raimonds

Kalniņa Dace

Kalvāne Sandra

Kravals Dainis

Kraukle Inese

Kušleika Sandra

Leševica Edīte

Mitrevica Inese

Prikule-Rusiņa Inga

Raginska Valentīna

Raguckis-Ragovskis Normunds

Rumbauskis Raimonds

Skurbeka Līga

Stendere Sarma

Upeniece Irēna

Vaitekuns Jānis

Zvīne Ilze

 

Kvalifikācija zootehniķis:

 

Cine Ina

Dābola Sandra

Dzērve Jana

Goldova Valentīna

Hasanšina Guļnara

Indrīne Sandra

Kokarīte Aija

Krastiņa Rasma

Krīgere Signe

Merzlikina Iveta

Mežsēta Inita

Rampāns Roberts

Rode Inga

Skodžus Iveta

Štokmanis Zigurds

Vadapale Sigita

Veide Inga

Vēze Dace

Andrejeva Sandra

Bodniece Alda

Burceva Egita

Gančevska Irēna

Gasūne Iveta

Gavrilka Iveta

Grigāne Inese

Gžibovska Vita

Kronberga Kristīne

Kurklinska Ligita

Martjanova Ina

Meržvinska Saulcerīte

Ozoliņa Antra

Suipe Inese

Štima Biruta

Trūba Antra

Harčenko Arta

Upeniece Nellija

Vasalauska Rasa

Zaļais Zigrīda

 

100.izlaidums. 1988.gads.Dipl.izsn.dat.02.07

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis

Bēmanis Dainis

Dzenis Jānis

Helmanis Indulis

Jansons Ivars

Kaufmanis Agnis

Kažemāks Dzintars

Klimaševskis Māris

Laveika Aivars

Punenovs Māris

Reimanis Lauris

Spurķis Harijs

Stutāns Laimonis

Šmits Normunds

Upenieks Agnis

Cipruss Raitis

Ērglis Juris

Ēikens Valdis

Grickevičs Alvils

Jonāns Ainārs

Kalniņš Normunds

Lapiņš Aldis

Micis Sandris

Moļņiks Oskars

Ozoliņš Normunds

Priede Juris

Ronis Māris

Rullis Aigars

Šusters Uldis

Vinters Einārs

 

101.izlaidums 1989.gads Dipl.izd.dat. 31.03

Kvalifikācija agrotehniķis

 

Adamoviča Gaļina

Dancīte Antra

Dobrovoļska Daiga

Enne Ervīns

Gailīte Anda

Ivanova Svetlana

Karašnieks Mārtiņš

Kokorēviča Inga

Koršaņevska Arnita

Kūliņa Daiga

Ķuze Mairita

Logins Andis

Markova Natālija

Pavasars Jānis

Poddubnijs Jurijs

Rozentāle Sarmīte

Šidla Maruta

Šīmane Evita

Vaivade Vineta

Aldersons Kalvis

Celmiņa Dace

Gecēvičus Aigars

Grudule Ita

Kairova Lāsma

Kalniņa Sanita

Karāns Raimonds

Klibinska Ilvija

Kulīte Solvita

Laganovska Aija

Lisovskis Jānis

Pranciļiauska Gaida

Priednieks Normunds

Rasa Gunita

Romanauska Alda

Rudzīte Olita

Rudzīte Rita

Zarāns Andris

Zariņš Gunvaldis

Kampiņš Andris

Dubņika Ingrīda

 

Kvalifikācija zootehniķis

Bekasova Mārīte

Blohina Valentīna

Birzniece Ilva

Brolišs Sandijs

Ekte Sandra

Vitkovska Dace

Ignatovičs Ģedimins

Kļaviņa Iluta

Ķeris Ivars

Lisovska Lita

Baumane Guna

Nikolovska Sandra

Ostrovska Ināra

Ozoliņš Jānis

Pīlēģe Anita

Purviņa Sandija

Pūķe Daiga

Smilgēviča Maruta

Stepiņa Kristīne

Voitiņa Inta

Zemīte Dace

Bērziņa Daina

Čivčis Sanita

Ivanova Elita

Istratenkova Rita

Jaudzeme Līga

Junaka Dace

Kaufmane Līga

Ķerpe Zaiga

Liepa Iveta

Kančuka Virgīnija

Puiškina Vita

Seglēre Iveta

Vāciete Aiga

Veinberga Iluta

Stoķis Juris

Stankevics Ainars

Biķernieks Uģis

 

102.izlaidums. 1989.gads

Dipl.izsn.dat.01.07

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis


Balcers Ainārs

Ezītis Edmunds

Freimanis Normunds

Gāže Aivis

Gorbačovs Andris

Požemeckis Vitālijs

Jaunbalodis Andris

Juškevics Andris

Labalaiks Zigurds

Misulis Valdis

Strautnieks Māris

Švikulis Juris

Zālītis Ainis

Bronzovs Valentīns

Buls Agris

Pastors Kārlis

Āboliņš Juris

Balodis Ilmārs

Bojārs Ivo

Drozdovs Vladimirs

Onzulis Normunds

Klintājs Edgars

Kļaviņš Arnis

Gudmonas Sergejs

Grunde Uldis

Vaivars Jānis

Zadiņš Aldis

 

103.izlaidums 1990.g. Dipl. izsn. dat. 07.04.

Kvalifikācija zootehniķis


Eglīte Nadežda

Bullīte Gita

Dmitrijeva Sanita

Baumane Diāna

Poļavina Līga

Strah Svetlana

Kāpiņa Inta

Zauska Liene

Bērziņa Lāsma

Kaķis Gatis

Strihor Tatjana

Čodare Sandra

Kļamka Gita

Avota Inese

Zartmane Ineta

Skane Līga

Nolberga Aiga

Lazdiņa Inese

Ladusāne Alda

Jermacāne Ineta

Kalve Iluta

Grumsle Ieva

Cērmaukša Inese

Apkalne  Alda

Bogustova Gunta

Rumkauska Vita

Vairova Laila

Nagle Anna

Kozlovska Kadrija

Vinovskis Agris

Erlate Evija

Garlauska Ieva

 

Kvalifikācija agrotehniķis:


Krūze Jolanta

Maklere Aira

Freimane Dagnija

Šteinhards Gunārs

Brokāns Gundars

Grošteina Gita

Valentīna Vita

Zēberga Dace

Vēgnere Ira

Zaķēns Andis

Caune Verners

Kuharenko Valentīna

Jakubonis Gvido

Gadišķis Andris

Osis Ilgvars

Daģe Skaidrīte

Zakarauskaite Rima

Vilcāns Lauris

Vanagaite Gitana

Šmits Jānis

Moroza Ilze

Mikšta Kristīne

Kronberga Ina

Liepiņš Edgars

Freiberga Judīte

Galūza Inga

Daugello Ineta

Dadzīte Maija

Damškalne Margita

Černova Rita

Alksnis Jānis

Ljukova Rita

Ose Iveta

 

104.izlaidums 1990.g.Dipl.izsn.dat.07.07

 

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis:

 

Ribulis Andris

Tīrums Andris

Šteinfelds Aldis

Zemītis Andis

Segliņš Dainis

Vucāns Juris

Sproģis Mariks

Bojārs Jānis

Voiko Jānis

Nolbergs Vitis

Paegle Aigars

Ezītis Jānis

Strihors Mareks

Zīle Jānis

Švarcs Uldis

Kuklis Pēteris

Zāģers Uģis

Počs Juris

Gudļevskis Aigars

Lūciņš Reinis

Seļezņevs Sandris

Kursītis Ivars

Strods Raivo

Zaķēns Dainis

Kļaviņš Andis

Zīverts Artūrs

Berķis Ivars

Makarovs Vladimirs

Grunckis Normunds


105.izlaidums. 1991.g. dipl.izsn.dat.06.04

Kvalifikācija agronoms:


Kalniņa Dace

Cimermanis Uģis

Bumbure Gita

Dimitrijevs Andris

Drozdovs Viktors

Druseika Linda

Erdmane Eva

Gavene Rasma

Ģeidāne Inita

Kugrēna Baiba

Masjule Guna

Nātra Solvita

Rasmane Sarmīte

Jankauska Diāna

Konle Ilga

Cēbere Ineta

Liepiņš Dainis

Raščevskis Eduards

Jonuša Kristīne

Staņulāne Aiga

Raščuka Gunta

Milberga Baiba

Moisejeva Ruta

Žilite Saiva

Kukša Agrita

Reizniece Gunta

Savickis Ilgonis

Lāce Egita

Langenfelde Inga

Krūmiņš Ainārs

Barinska Sarmīte

Golubeva Ieva

Ozoliņa Diāna

Valce Ilzīte

Leimanis Ojārs

Spārniņš Aigars

Vitkovskis Edgars


Kvalifikācija zootehniķis:


Apse Gelinta

Arāja Solvita

Baltaduone Jolanta

Būmane Sandra

Garanča Lolita

Goževica Gitana

Grīnberga Daiga

Kuntiņa Antra

Mazūre Sandra

Molle Jolanta

Mikola Daiga

Ozoliņa Mārīte

Smiltiņa Ingūna

Cimermanis Mārtiņš

Eihenberga Inese

Jankova Ilze

Jefremova Sarmīte

Kārkliņa Dace

Gailāns Kaspars

Živa Aiga

Želankina Inita

Volkova Sandra

Rutka Laine

Rakova Dace

Pušņakova Sandra

Klopšteina Jautrīte

Kozule Līga

Balode Dace


106.izlaidums. 1991.gads. Dipl.izsn.dat. 28.06

 

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis:


Fiļipovs Igors

Kursišs Dainis

Lukaševics Edmunds

Ruģelis Normunds

Spolītis Kārlis

Truntiks Ivars

Veinbergs Juris

 

107.izlaidums. 1992.gads. Dipl.izsn.dat.27.06.

 

Kvalifikācija lauksaimnieks:


Balode Inese

Rācene Anita

Baure Gunita

Geks Raimonds

Dārziņa Rasa

Saulons Ojārs

Kokina Anda

Šumila  Aivis

Hačikjans Marats

Voiciša Ineta

Kreicmanes Sigita

Gorīta Gunita

Maļinovska Sigita

 

Kvalifikācija zootehniķis:

Seržante Solvita

Auziņa Vita

Biča Inga

Lorena Ruta

Jegorova Inese

Zutere Maija

Kampāne Aija

Vīksna Sanita

Ivanauska Vita

Kraule Rita

Ņikitina Ludmila


Kvalifikācija agronoms:

 

Ansons Eduards

Anuze Inga

Balode Līga

Buls Mārtiņš

Butkēviča Ina

Damberga Evita

Grantiņš Andris

Ilsters Žanis

Ivanovskis Ivars

Jansons Sandis

Kāpostiņa Ilze

Kinta Ieva

Kononova Inese

Krastiņš Gundars

Kudule Kristīne

Kūlīte Guna

Liepiņa Vineta

Novika Astra

Ozols- Ozoliņš Kārlis

Plūme Aigars

Rudzīte Vēsma

Salietis Egils

Stiķis Ojārs

Šmits Aigars

Viluma Vivita

Zemture Inta


Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis:

 

Dāboliņš  Ilvars

Kučinskis Sandris

Celitāns Edmunds

Kūla Aldis

Ādams Guntis

Gvido Kurma

Gabalis Raimonds

Antons Andris

Ivanovs Juris

Volkovs Gunārs

Ostrovskis Gints

Zvīnis Juris

Zīle Edgars

Bogdanovs Juris

Krūmiņš Andrejs

 

108.izlaidums. 1993.gads. dipl.izsn.dat.26.06.

 

Kvalifikācija zootehniķis:

Šmite Baiba

Štromberga Sintija

Jansons Jānis

Lavrinovičs Ainārs

Šlaudere Dace

Biteniece Ligita

Ozoliņa Liesma

Krūze Ieva

Andrejeva Jolanta


Kvalifikācija agronoms:


Ķēniņš Guntars

Kovaļenoks Andris

Bajārs Andris

Vitkovska Aiva

Ļūļāka  Vineta

Āboliņa Ilze

Klusa Iveta

Brokhūzena Inga

Kaktiņš Māris

Zutis Raimonds

Savickis Edgars

Faterina Rita

Brazauckis Edgars

Bartkevičs Ivo

Šumila Guntars

Kudulis Edgars

Vrona Mareks

Šuleiko Ilga

Skuja Jānis

Krīgalis Aigars

Klibinskis Mārtiņš

Matvejs Ilmārs

Dilāne Sanita


Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis:

Šmaļko Andrejs

Maksis Artūrs

Šustko Dzintars

Sagaidaks Juris

Ošiņš Mareks

Puikevics Māris

Tihanovičs Māris

Kristiņš Jānis

Šāblis Sandis

Skrinda Māris

Kovaļevs Sandis

Ivanovs Armands

Skroderis Edgars

 

Kvalifikācija lauksaimnieks:

Rozentāle Iveta

Šķērītes Angelika

Ieviņš Andris

Geinze Oļegs

Millers Ģirts

Putelis Arnis

Trepša Zanda

Puisāne Līga

Pātaga Māris

Grīnberga Agija

Mikuļska Jana

Mālere Agrita

Stradiņa Aija

 

Kvalifikācija zemkopis. Dipl.izsn.dat. 24.09.

Augstmane Inga

Balodis Raimonds

Berte Dace

Boldireva Ieva

Burmistris Arnis

Liepiņa Lienīte

Čāčus Anita

Kozlovska Ineta

Krūma Gunta

Krūmiņa Ilze

Kudža Solvita

Medne Ingūna

Memmēns Mārtiņš

Nereta Evita

Priževoite Iveta

Rikmane Santa

Trumpekoja Ilze

Zemture Aiga

Dubkeviča Santa

 

109.izlaidums. 1994.gads. Dipl.izsn.dat. 22.06

 

Kvalifikācija lauksaimnieks:


Pētersons Mareks

Batare Milāna

Kalniņa Iveta

Rozenberga Iluta

Velmere Inga

Švanka Dace

Krastiņa Ivita

Vorkalis Gatis

Skraupule- Kraukle Aiga

Iļņicka Solvita

Klemme Modris

Jansons Jānis

Grigarovičs Andris

Pažemecka Dace

Subere Jolanta

Liepiņš Oskars

Untāls Ainārs

Reimane Kristīne

Zemītis Gints

Kozlovs Andis

Jankovičs Uldis

Rauda Aldis

Jonāts Aivars

Ziemelis Agris

Stašinskis Ēriks

Volkovs Jānis

Jēkabsons Ritvars

Rozenfelds Dzintars

Strautmanis Uģis

Ostrovskis Māris

Korņenkovs Viktors

Ikerts Māris

Pīrāgs Jānis

Dzilnavs Andis

Voselāns Vitālijs

 

Kvalifikācija tehniķis-mehāniķis


Barkauskis Linards

Bulks Jānis

Belickis Raimonds

Burmistrovs Normunds

Caunītis Alvis

Drobiševskis Arvis

Guļāns Raivis

Jansons Aivis

Jērs Gundars

Kacāns Normunds

Kalējs Zigurds

Kalniņš Askolds

Kolužs Raimonds

Lasmanis Gints

Lācis Kaspars

Ļaksa Kaspars

Mitriķis Mārtiņš

Ozoliņš Ainars

Kalniņš Alvis

Platacis Edvīns

Rastauskis Ingars

Tiltiņš Sandris

Uķis- Ukke Edgars

Šidlauskis Ainārs


Kvalifikācija zemkopis. Dipl.izsn.dat.23.09

Apenīte Ilze

Špēra Daiga

Bimšteine Gunita

Stretinska Iveta

Beitiņš Juris

Vanaga Inese

Kārkla Dita

Nasteviča Anta

Šāble Dace

Mašinska Ilona

110.izlaidums. 1995.gads. Dipl.izsn.dat. 22.06.

Kvalifikācija lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā:

 

Līdaka Jānis

Gerasimoviča Valentīna

Beļaka Inga

Stīrija Ilona

Pērkons Uģis

Grudzinskis Andris

Smiltiņa Gunita

Spundiņš Sandris

Jumburgs Ģirts

Dučkens Andis

Pērkone Inese

Bērze Līga

Svenne Andis

Baikova Sanita

Rāviņš Gatis

Marķīza Linda

Bulgarina Inga

Ķirkums Ervīns

Strujevica Sarmīte

Paškevics Sarmis

Možeika Arturs

Šaripa Ivars

Dzidrums Uldis

 

Kvalifikācija lauksaimnieks:

Andreika Aivars

Anitens Uldis

Balodis Juris

Druviņš Raivis

Jansons Andis

Janušauskis Sandis

Kirfa Mareks

Krīgers Normunds

Lapsa Ziedonis

Mokrijs Viesturs

Sunteiks Edgars

Šusters Aigars

Vederņikovs Atis

Vežbickis Mareks

Grišulis Gints

 

Kvalifikācija lauksaimnieks ar specializāciju lopkopībā.

Celiņa Dzintra

Brahmane Solveiga

Ezerniece Sandra

Gertnere Gita

Grosberga Vita

Jakovļeva Ilvija

Krastiņa Evita

Laika Kristīne

Lubika Liene

Polis Jānis

Skromane Inese

Šķirmante Ināra

Vāne Iveta

Valtere Aija

Venta Kristīne

 

Kvalifikācija zemkopis:

Memmēna Kristīne

Strautniece Ieva

Hegenbarte Dace

Gailīte Dita

Vinovska Astra

Višķere Anda

Upīte Gunta

 

 

111.izlaidums 1996.gads. Dipl.izd.dat. 28.06

Kvalifikācija lauksaimnieks


Sirvidis Ziedonis

Vanags Andris

Tauriņš Guntis

Vecvagars Agris

Gaiļūns Paulis

Apaļais Edgars

Buka Egīls

Rozenbergs Ivars

Dreijers Gvido

Skudra Rolands

Dumpis Jānis

Čehovičs Mareks

Asaris Aigars

Emolīts Sandis

 

Kvalifikācija lauksaimnieks ar specializāciju lopkopībā.

Zeltiņa Līga

Buivida Iveta

Andrejeva Ineta

Rudzīte Jolanta

Bārzdiņa Dace

Brahmane Inga

Kārkliņa Ilze

Oškalne Dace

Dankbāre  Nellija

 

Kvalifikācija-lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā

Aņūna Vineta

Bartkeviča Liena

Vanaga Liena

Borkovska Evija

Dzelzkalējs Artis

Gaile Baiba

Gridjuško Olga

Kazakeviča Inga

Kreigers Uldis

Kūmiņš Artis

Leitlants Artis

Miķelsons Oskars

Palms Guntars

Tarvāns Raivo

Upenieks Juris


112.izlaidums. 1997.gads. Dipl.izsn.dat. 28.06.

Kvalifikācija lauksaimnieks


Ādams Aigars

 Batars Normunds

Lasmanis Kārlis

 Kostevičs Ivans

Gailis Gatis

Aleksandrovs Aleksandrs

Kļaviņš Jānis

Korņenkovs Arnis

Bogdanovs Jānis

Ķikurs Jānis

Bulāns Andrejs

Roze Sandris

Grāmatiņš Alberts

Tamulis Gedimins

Majausks Dainis

Kumštis Ēvalds

Vāsulis Rūdolfs

Kvalifikācija lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā: Austere Astra

Ošenieks Artūrs

Apšeniece Daina

Kārklis Ingmārs

Kuļika Zane

Seškēna Baiba

Hofrāts Ingemārs

Stepe Juris

Jonaitīte Ilgva

Zinkēviča Agrita

Billere Jolanta

Brikere Arta

Dēliņa Inga

Prāms Nauris

Billere Ingūna

Ļevaškeviča Iveta

Skrinderska Agnese

Šteina Jolanta

Lešinskis Andris

Alne Māra

Simsone Anda

Mikšēna Lilita

Kivlenieks Jānis(dublikāts)


 

113.izlaidums. 1998.gads. Dipl.izsn.dat. 20.06.

Kvalifikācija lauksaimnieks:

 

Buls Edmunds

Melgailis Viesturs

Nacjaka Alla

Pašņikova Ludmila

Žikeviča Ilze

Šmite Viktorija

Golubevs Māris

Pīrāgs Gatis

Tions Ivars

Jonass Nauris

Sviķis Sandis

Buķelis Jānis

Misūns Māris

Gromovs Andris

Ezītis Atis

Odziņš Raimonds

Pašņikova Inese

Šmits Ingars

Jermaks Gvido

Lemps Zigmārs

Krafts Andris

 

Kvalifikācija mājturības speciālists:

Beire Dace

Jansone Vita

Treibaha Vineta

Aukštikalne Evita

Balode Gunita

Medvedeva Svetlana

Ignatenko Svetlana

Šidla Inese

Narvaiša Inga

Seškēna Ieva

Spēka Ilona

Šapkova Alla

Lazdiņa Vēsma

Staņķe Inga

Jaunzeme Evija

Kirtovska Linda

Grāvīte Baiba

 

Kvalifikācija tehniķis Ints Danielsons(dublikāts)

Kvalifikācija agronoms

Raimonds Nagadkins